Hae lainaa

Hakuprosessi

Lainan haku­pro­sessi on täysin digi­taa­linen eikä hake­mukseen tarvita liit­teitä, sillä jär­jes­tel­mämme hakee ne auto­maat­ti­sesti. Asiak­kaalle lähe­tetään tur­va­tussa yhtey­dessä lainan haku­lomake lisä­tie­tojen osalta täytettäväksi.