Edullinen ja nopea yrityslaina Amexilta

Yrityslaina

Amex yri­tys­laina on joustava ja nopea rahoi­tus­rat­kaisu kai­kille yri­tyk­sille.
Verk­kaisen pank­ki­lainan sijaan Amex yri­tys­laina mak­setaan tilillesi nopeasti.
Kes­ki­määrin saat hyväk­sytyn lai­na­ha­ke­muksen ja rahat käyt­töösi saman työ­päivän aikana.

Yritysluottoa monenlaisiin tarpeisiin

Yri­tys­laina on monen­laisiin rahoi­tus­tar­peisiin mukautuva edul­linen ja joustava rat­kaisu. Voit hakea luottoa tar­peesi mukaan 1 000–10 000 euroa, jopa 12 kuu­kauden mak­sua­jalla. Laina on kuu­kausi­ly­hen­teinen ja sen voi maksaa takaisin myös ennenaikaisesti. 

Laske kuukausierä lainalle

Lainaa kaikille yrityksille, ilman piilokuluja

Amex yri­tys­lainaa voivat hakea osa­keyhtiöt, kom­man­diit­tiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja toi­mi­nimet. Yri­tys­lai­nojen hin­noittelu on aina sata­pro­sent­ti­sesti läpi­nä­kyvää. Kaikki lainan kulut löy­tyvät hen­ki­lö­koh­tai­sesta lainatarjouksestasi.

Vakuudeton yrityslaina

Amexilta saat lainaa yri­tyk­selle ilman esi­ne­va­kuuksia. Meille riittää, että lai­nalla on takaaja. Lainan takaajana toimii yri­tyksen nimen­kir­joi­tusoi­keu­tettu. Lainan takaa­jalla ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä.

Yrityslaina nopeasti

Me olemme tehneet rahoi­tuksen hake­mi­sesta helppoa ja nopeaa. Ei enää aikaa­vieviä pape­ri­töitä tai tapaa­misia – yri­tys­lainan haku­pro­sessi on täysin digitaalinen.

Haluatko keskustella tilanteestasi tarkemmin?

Jätä yhteys­tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Näin helposti haet Amex-yrityslainaa 

Täytä hakemus

Lai­na­ha­ke­muksen täyt­tä­miseen tar­vitset vain yri­tyksen nimen­kir­joi­tusoi­keuden sekä verkkopankkitunnukset. 

Tutustu lainatarjoukseen

Amexilta saat lai­na­tar­jouksen nopeasti. Voit tutustua lai­na­tar­jouk­seesi kai­kessa rau­hassa. Halu­tessasi voit myös hyväksyä sen heti. Sinä päätät.

Allekirjoita lainasopimus

Lai­na­so­pi­muksen alle­kir­joit­ta­minen onnistuu hel­posti suo­ja­tussa yhtey­dessä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sillasi. Tämän jälkeen siir­rämme heti rahat yri­tyksesi tilille.

Amex yrityslainan myöntäminen edellyttää, että:

Tiesitkö, että Amexilta voit saada yrityslainaa, vaikka sinulla olisi vanhoja maksuhäiriömerkintöjä?